Konsulent

Har du brug for uvildig rådgivning eller sparring, når din organisation skal synliggøres, eller dit stof skal formidles? Eller skal du have hjælp til at få udstillinger, projekter, programmer, events eller kampagner op at flyve? Eller måske du mangler et jury-medlem?

En kyndig konsulent

Anja Philip har i en årrække fungeret som konsulent og rådgiver for mange forskellige slags organisationer og projekter fra idéfase til slutprodukt. Hun har desuden fungeret som dommer ved landsdækkende konkurrencer og prisuddelinger, hvor viden skulle formidles - eller den gode ide honoreres.

Udtalelser

  • "I forbindelse med klimatopmødet COP 15 i København 2010 opstod ideen til "KlimaZirkus": Et interaktivt, mobilt formidlingsprojekt om Klima og klimatilpasning henvendt til børn og unge. Projektet er siden blevet etableret på Avedøre Holme nær kraftværket, rensningsanlægget, havmøllerne og industrien. Projektet udvikles og implementeres i området i tæt samarbejde med områdets skoler og gymnasium, hvor eleverne skal indgå i udviklingen af klimaaktiviteterne. Anja Philip har som engageret formidlingsekspert og videnskabsjournalist, været med til at skære det store og ofte uoverskuelige klimamateriale til, så det fik klarhed og "kant". Jeg glæder mig til fremtidige projekter med Anja, hendes ligefremme og konstruktive kritik og ikke mindst hendes store formidlingsfaglige viden og engagement."

    Peter Claudell
    Direktør

Konsulent & Jury

Gotlands Science Center
Science North
Ingeniøren
Forskningens Døgn
Simon Spies Fonden
Dansk Naturvidenskabsfestival
Klimazircus
DR's Sprogpris